Jeg har gennem flere år været optaget af at tale med mennesker -små som store, -hvor livet føltes svært eller er gået i stykker.   

De seneste år har det særligt været børn, unge og familier, hvor sygdom og død har fyldt, der har været mit primære arbejdsfelt.   

Jeg henvender mig til børn og voksne der er stillet overfor den slags alvorlige udfordringer, ligesom sundhedspsykologiske og eksistentielle udfordringer mere bredt, er velkendte arbejdsområder for mig som psykolog, rådgiver og samtalepartner.  

                                                      

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for

 Etik for nordiske Psykolger og er underlagt reglerne om tavshedspligt      Copyright © 2013. All Rights Reserved.