Jeg er optaget af at tale med mennesker, - små som store, - hvor livet føles svært eller er gået i stykker.

Igennem flere år har det særligt været alvorlig sygdom, krise og sorg der har været mit primære arbejdsfelt.
Jeg er derfor en erfaren og trænet terapeut for børn, unge og voksne, der er stillet overfor den slags
alvorlige udfordringer.
Sundhedspsykologisk og eksistentielle udfordringer mere generelt, - hos unge og
voksne, er ligeledes velkendte arbejdsområder for mig som psykolog, rådgiver og samtalepartner.

 

 Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder i overensstemmelse med reglerne for
Etik for nordiske Psykolger og er underlagt reglerne om tavshedspligt