Det er helt grundlæggende for mig at møde mine klienter respektfuldt og anerkendende i forhold til de
forskelligheder, der er hos os hver især. Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved mig, så du kan tale frit om
det, som er svært.

Jeg arbejder altid med den enkeltes oplevelse af sin virkelighed, og sammen kigger vi på det, som er
vanskeligt.

Overordnet arbejder jeg ud fra eksistentielt grundlag som basalt handler om menneskers vilkår og
muligheder.

Jeg lader mig også inspirere af andre psykologiske skoler og retninger, da de hver især bidrager og forklarer
elementer og træk ved den menneskelige natur.

Jeg holder mig løbende orienteret ved deltagelse i kurser og uddannelsesforløb, ligesom jeg nysgerrigt,
levende og deltagende interesserer mig for vores fælles samtid.